Aannemingsbedrijf Klarenbeek b.v. heeft zich ontwikkeld tot specialist in het doorpersen van verschillende soorten buizen en is één van de vijf spoorwegaannemers in Nederland die zijn gecertificeerd door ProRail.

Provincies, gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven in het hele land behoren tot de klantenkring. Alle specialismen zijn gebundeld voor de uitvoering van hoogwaardige kruisende constructies, die met een minimum aan overlast worden gerealiseerd.

Bij doorpersingen en schildboringen wordt vaak gebruik gemaakt van damwandconstructies voor de vertrek- en ontvangstputten. Aannemingsbedrijf Klarenbeek beschikt over het materieel en de kennis om damwandputten en -schermen uit te voeren en de met boringen samenhangende civieltechnische werkzaamheden te verzorgen.
Klarenbeek is door Prorail gecertificeerd voor Open Fronttechniek met S-D(A), S-D(B), S-D(C) en S-D(D) en voor Gesloten Fronttechniek S-E(A) en S-E(B).