Microtunnel boring Amsterdam Rai

In de buurt van de Amsterdam Rai zijn wij in opdracht van Waternet bezig met een microtunnel boring. Het is een verbinding van het omleggen van een riool t.b.v. de bouw van een nieuw hotel. Wij boren onder 3 grote transport waterleidingen en  een kabelbed door. De buis is circa 600 mm. en in totaal 24 m. lang. In een relatief kort tijdsbestek gaan wij dit project binnen 2 weken voltooien.

Gebroeders van Leeuwen Boringen project 2 project 3 project 4 project 5 project 6