Pipe – Pusher

PipepusherDe Pipe pusher, octrooinummer P29271, is een leidingdrukinrichting met eindeloze transportorganen voor gebruik tijdens een intrekproces van horizontaal gestuurd boren.

De uitvinding heeft betrekking op een leidingdrukinrichting voor het reduceren van trekkrachten op een transportleiding tijdens het trekken van de transportleiding in en door een schacht die in de grond is uitgeboord en die zich ten minste gedeeltelijk in horizontale richting uitstrekt. In het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een dergelijke leidingdrukinrichting voor gebruik tijdens een proces van horizontaal gestuurd boren. Tijdens de laatste fase van het HDD-proces wordt de transportleiding getrokken. Daartoe wordt de transportleiding aan de ruimer gekoppeld. Teneinde het samenstel van boorleiding, ruimer en transportleiding door de schacht te kunnen trekken, dient daarop een trekkracht uitgeoefend te worden. De leiding wordt tussen de wielparen van de Pipe pusher doorgevoerd. De aandrijving van de wielen zorgt voor een uitoefening van een stuwkracht op de transportleiding. Deze stuwkracht reduceert de trekkracht, die benodigd is om de transportleiding in de uitgeboorde schacht naar binnen te trekken. Hierdoor kan de pipe pusher ervoor zorgen, dat bij gebruik van een bepaalde capaciteit boor-trekinrichting een grotere lengte aan door een uitgeboorde schacht te trekken leiding kan worden bereikt.

Voor meer informatie en prijzen kijk op onze website http://www.pipe-pusher.com