Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Gebr. van Leeuwen Boringen realiseren wij projecten die midden in de samenleving staan. Dat brengt met zich mee dat wij ons ook verantwoordelijk voelen voor de omgeving en de mensen die daar wonen.

Concreet

Ons MVO beleid is niet anders dan het stellen van de vraag: wat is belangrijk in deze lokale samenleving? Vaak komt dat neer op goed met elkaar kunnen wonen, werken en samenleven. Maatschappelijke projecten die deze sociale cohesie versterken ondersteunen wij van harte met middelen, materialen en handen. In de kolom hiernaast een overzicht van die projecten.

De SamenwerkingsUnie   

logo-de-samenwerkingsunie-400Belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid is het samenwerken met De SamenwerkingsUnie. De SamenwerkingsUnie vormt de flexibele schil voor ons als MKB-ondernemer. De SamenwerkingsUnie is voor ons de ondernemer die de brug slaat tussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als wij extra handjes nodig hebben bij werkzaamheden vragen wij dit eerst aan De SamenwerkingsUnie. Hiermee helpen wij zowel onszelf als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaam werken

Als je betrokken bent bij die samenleving dan is het bijna vanzelfsprekend dat duurzaam omgaan met voorraden, hergebruik van materialen en minimale vervuiling bij ons hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers weten niet beter en denken met ons mee als het gaat om de duurzaamste oplossing.

Onze maatschappelijke projecten

Energie en CO2-reductie door Gebr. van Leeuwen Boringen

logo CO2-Prestatieladder

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Gebr. van Leeuwen Boringen¬† zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substanti√ęle energie-effici√ęntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Gebr. van Leeuwen Boringen de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Er wordt gestart met niveau 3 op de ladder. Naast Gebr. van Leeuwen Boringen heeft ook de Kleywegen groep (waar GvL onderdeel van uitmaakt) de ambitie het hoogste niveau op de ladder te behalen.¬† Hieronder de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Bekijk hier het Certificaat CO2-Prestatieladder

2017

 

2016

Referentiejaar 2015

 

Op de website van SKAO vindt u nog  meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de certificerende bedrijven.