HDD –¬†Horizontaal gestuurde boring

(Horizontal Direct Drilling)
HDD_Java_zee1
Wij beschikken over mini-, midi- en maxi-rigs voor gestuurde boringen met diameters van 25 mm tot 1300 mm. Daarbij kunnen alle bekende buismaterialen worden gebruikt, zoals staal, poly-ethyleen (PE) en nodulair gietijzer.

Boren met een op afstand bestuurde boormachine maakt zeer nauwkeurige, gebogen boringen mogelijk voor de sleufloze aanleg van kabels en leidingen over grotere afstanden. Gestuurd boren vindt plaats vanaf het maaiveld en vereist geen bouwkuipen of verlaging van grondwaterstanden. Zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructuur worden volledig ontzien.

Metingen

Tijdens de pilootboring van het boorproces verricht Gebr. van Leeuwen doorlopend surveymetingen. Deze metingen worden uitgevoerd met een traditioneel walk-oversysteem of met een draadgebonden meetsysteem gekoppeld aan een computerprogramma, afhankelijk van de diepte en de begaanbaarheid van het tracé, de moeilijkheidsgraad van de boring, of eisen van de opdrachtgever.

Ook gebruiken wij het meest geavanceerde systeem van surveymetingen namelijk een optische gyroscoop, gekoppeld aan een computerprogramma. Een meetsonde direct achter de boorkop meet de drie hoeken van de boorkop ten opzichte van het geografische noorden. Speciale software verwerkt de data tot boorkopposities en vergelijkt deze met berekende posities en het gewenste traject van de boorkop.